COVID-19 Corona Virus
South African Resource Portal
COVID-19 Corona Virus
South African Resource Portal
COVID-19 Corona Virus
South African Resource Portal
 
Submit an article to Indago - a peer reviewed journal
Submit an article to Indago - a peer reviewed journal
Submit an article to Indago - a peer reviewed journal
Category

Indago Articles

Category

1Departement Geskiedenis, Nasionale Museum, Posbus 266, Bloemfontein, Suid-Afrika

2Navorsingsgenoot, Departement Geskiedenis, Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein, Suid-Afrika 

Opsomming 

Die oproer in 1925 in Waaihoek, Bloemfontein se tradisionele swart woonbuurt, as gevolg van sosiaal-ekonomiese probleme, waarvan veral die loonkwessie uitgestaan het,  word gewoonlik as een van die heftigste van sy tyd in die Oranje-Vrystaat beskou en het in die teken gestaan van die algemene onrus wat landwyd geheers het.

A Baker garden with a touch of Jekyll: Early history (1903–1905) of the garden at Westminster Estate near Tweespruit, Free State, with special reference to the role played by the Duke of Westminster, Sir Herbert Baker and Gertrude Jekyll

Department of History, National Museum, Bloemfontein, P.O. Box 266, Bloemfontein, 9300, and Research Fellow, Department of History, University of the Free State, Bloemfontein