COVID-19 Corona Virus
South African Resource Portal
COVID-19 Corona Virus
South African Resource Portal
COVID-19 Corona Virus
South African Resource Portal
 
Submit an article to Indago - a peer reviewed journal
Submit an article to Indago - a peer reviewed journal
Submit an article to Indago - a peer reviewed journal
Category

Afrikaans Articles

Category

Toentertyd met die koms van die motorkar na Suid-Afrika het verkeersreëls en -regulasies vanselfsprekend met die toename in verkeer al hoe meer op die voorgrond getree om orde op dié terrein te handhaaf. Bygesê, selfs met die trapsuutjiespoed  van die destydse motors en spoedbeperkings van so laag as 15 m/h (24 km/h) het ongelukke sporadies plaasgevind weens onvoldoende verkeersreëls en die gebrek aan die nougesette toepassing daarvan.