Submit an article to Indago - a peer reviewed journal
Submit an article to Indago - a peer reviewed journal
Submit an article to Indago - a peer reviewed journal
Author

Hannes Haasbroek

Browsing

Toentertyd met die koms van die motorkar na Suid-Afrika het verkeersreëls en -regulasies vanselfsprekend met die toename in verkeer al hoe meer op die voorgrond getree om orde op dié terrein te handhaaf. Bygesê, selfs met die trapsuutjiespoed  van die destydse motors en spoedbeperkings van so laag as 15 m/h (24 km/h) het ongelukke sporadies plaasgevind weens onvoldoende verkeersreëls en die gebrek aan die nougesette toepassing daarvan.

1Departement Geskiedenis, Nasionale Museum, Posbus 266, Bloemfontein, Suid-Afrika

2Navorsingsgenoot, Departement Geskiedenis, Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein, Suid-Afrika 

Opsomming 

Die oproer in 1925 in Waaihoek, Bloemfontein se tradisionele swart woonbuurt, as gevolg van sosiaal-ekonomiese probleme, waarvan veral die loonkwessie uitgestaan het,  word gewoonlik as een van die heftigste van sy tyd in die Oranje-Vrystaat beskou en het in die teken gestaan van die algemene onrus wat landwyd geheers het.

Hoffmanplein weer opgetooi

Na ‘n paar dekades wat Bloemfontein sedert die 1960’s saam met sy onooglike beton-stadsplein, te wete Hoffmanplein, moes leef, het die plein in ‘n mate sy ou glorie teruggekry.  Die stadsraad het uiteindelik die wysheid in pag gehad om met vernuwing te poog om wat eens ‘n lowergroen pragplein was en toe deur opvolgende stadsrade verknoei is, te herstel.