Submit an article to Indago - a peer reviewed journal
Submit an article to Indago - a peer reviewed journal
Submit an article to Indago - a peer reviewed journal
Author

Marianna Botes

Browsing

If you want to build a prosperous and peaceful country, especially in a post-conflict and diverse society like South Africa, it is essential to strive for unity and reconciliation. The constitution of South Africa encourages all South Africans, irrespective of race or creed, to strive for mutual respect, social cohesion and reconciliation. This includes respect for each other’s identity, our diversity, and our shared heritage. The Preamble of our Constitution states:

Rachel Thoka was born around 1825, apparently in a West African country. As a young girl she was sold in the slave market in Cape Town to a white farmer, Sarel Griesel, whose wife wanted a young slave. In typical Afrikaner tradition of the time, the Griesels gave her a new name taken from the Bible, namely Rachel, and she learned to speak Dutch.

Although slavery was abolished in the Cape Colony on 1 December 1834, Rachel remained in the service of the Griesels and during the Great Trek (c. 1834–1838) travelled with them into the Transgariep (today Free State) and Natal.

“Blazen en snorken” en “Woest rijden”: Verkeersweë en vervoer in Bloemfontein teen die laat-negentiende eeu

Marianna Botes1 en André Wessels2

1Departement Geskiedenis, Nasionale Museum, Posbus 266, Bloemfontein, 9300, Suid-Afrika

en Navorsingsgenoot, Departement Geskiedenis, Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein

2Departement Geskiedenis, Universiteit van die Vrystaat, Posbus 339, Bloemfontein, 9300, Suid-Afrika en Besoekende Professor, Australian Defence Force Academy, Canberra 

Sport het sedert die vroegste dae van Bloemfontein se ontstaan in 1846 ’n belangrike rol in die lewe van die inwoners gespeel. Die koms van kaptein (later majoor) H.D. Warden, die stigter van Bloemfontein, en sy Britse soldate was ook die begin van sportbedrywighede in die latere Vrystaatse hoofstad. Krieket, perdewedrenne, rugby en sokker is sportsoorte wat deur die Engelssprekendes na Bloemfontein gebring is.

Bart de Graaff en Marianna Botes 

In April 1834 reis vyf Duitse sendelinge per ossewa vanuit Kaapstad duisend kilometer die Suid-Afrikaanse binneland in op soek na ‘heidene’ om tot die Christendom te bekeer. Hierdie sendelinge was verbonde aan die “Genootskap tot bevordering van die evangeliese sending onder die heidene”, wat later bekend gestaan het as die Berlynse Sendinggenootskap.