Submit an article to Indago - a peer reviewed journal
Submit an article to Indago - a peer reviewed journal
Submit an article to Indago - a peer reviewed journal
Category

Culna

Category

In China, for over a thousand years, tiny feet were symbols of feminine beauty, elegance and sexuality. If you were a Chinese woman living between the late Tang Dynasty (618-907) and 1949, small, slim, soft and pointed feet were a must have. When looking at photographs of curled, callused toes and gnarled bones it is difficult to see the beauty, but for a thousand years men adored these tiny feet lotus or lily feet, as they were called.

Bart de Graaff en Marianna Botes 

In April 1834 reis vyf Duitse sendelinge per ossewa vanuit Kaapstad duisend kilometer die Suid-Afrikaanse binneland in op soek na ‘heidene’ om tot die Christendom te bekeer. Hierdie sendelinge was verbonde aan die “Genootskap tot bevordering van die evangeliese sending onder die heidene”, wat later bekend gestaan het as die Berlynse Sendinggenootskap.

Most people have heard of family trees and know that they are used to illustrate family histories or genealogies.  A child’s drawing of a family pedigree showing the relationships of his/her immediate family is a well-known classroom exercise at schools.  We also use this family tree concept in evolutionary biology to learn more about the histories of biological organisms.

Die invloed van die Eerste Wêreldoorlog op damesmodes

Met die uitbreek van die Eerste Wêreldoorlog (1914-1918) het niemand verwag dat die oorlog so lank sou duur óf dat dit so ‘n groot invloed op die mode sou gehad het nie. Dit was een van die bloedigste oorloë tot nog toe en die eerste oorlog waarby lande van regoor die wêreld betrokke was. Teen die einde van die oorlog het meer as 17 miljoen mense hulle lewe verloor.

Suider-Afrika se Grasveldbioom, wat die grootste deel van die Vrystaat en die hele Lesotho insluit, beslaan ongeveer 28.4% van Suid-Afrika se totale oppervlakte.  Naas die unieke Kaapse Fynbosbioom, is dit die rykste aan organismes.  Dit sluit onder andere in ongeveer 3 370 plantspesies, 45% van Suid-Afrika se endemiese soogdierspesies, 10 globaal-bedreigde voëlspesies, 43% van ons Belangrike Voëlareas (Important Bird Areas) en etlike endemiese visspesies in die 42 rivier-ekosisteme.